Evropski zdravniki in veterinarji ponovno potrjujejo njihovo partnerstvo v pristopu ENO ZDRAVJE

8. 9. 2022
Evropski zdravniki in veterinarji ponovno potrjujejo njihovo partnerstvo v pristopu ENO ZDRAVJE

Veterinarji in zdravniki krepijo nadaljnje sodelovanje pri pristopu Eno zdravje v Evropi

Bruselj, 8. september 2022 - Da bi okrepili nadaljnje sodelovanje pri pristopu Eno zdravje v Evropi, sta Stalni odbor evropskih zdravnikov (CPME) in Evropsko združenje veterinarjev (FVE) obnovila svoj Memorandum o soglasju.

Podpisani memorandum poudarja, da si evropski zdravniki in veterinarji prizadevajo še naprej biti vodilni pri preprečevanju zoonoz, obvladovanju protimikrobne odpornosti in zagotavljanju zdravstvenega varstva ljudi in živali s prepoznavanjem soodvisnosti obeh sektorjev in izvajanjem znanstveno utemeljenih pristopov. FVE in CPME sta se dogovorila, da bosta sodelovala pri več ukrepih, od pomoči oblikovalcem politik in ozaveščanja do izboljšanja sprejemanja preudarnih praks predpisovanja zdravil ter spodbujanja raziskav in razvoja novih orodij za uporabo pri ljudeh in živalih.

CPME in FVE sta na srečanju, ki ga je prvega septembra gostila Veterinarska fakulteta Univerze v Utrechtu na Nizozemskem, ponovila svojo zavezanost pristopu Eno zdravje v svojih misijah.

Obe organizaciji že obširno sodelujeta. Od leta 2013 skupaj poudarjamo najboljše prakse, kot je preventiva za boj proti človeškim boleznim in odpornosti na antibiotike, kot tudi za spodbujanje kulture enega zdravja v izobraževalni in zdravstveni praksi. V prihodnje si bosta CPME in FVE prizadevala razširiti interdisciplinarno sodelovanje v vseh vidikih zdravstvenega varstva ljudi, živali in okolja.

Predsednik FVE Rens van Dobbenburgh je poudaril pomen veterinarske oskrbe za javno zdravje in dobro počutje ljudi. »Z zagotavljanjem zdravja živali veterinarji prispevamo k varni hrani za ljudi, preprečevanju zoonoz, trajnosti okolja, gospodarski rasti, če omenim samo nekatere vidike vpliva veterinarske stroke na družbo. Veterinarji vsak dan prispevajo k pristopu Eno zdravje in ponavljajo svojo močno zavezanost, da bodo to počeli še naprej skupaj z našimi kolegi – medicinsko stroko.”

Predsednik CPME dr. Christiaan Keijzer je poudaril pomen medstrokovnega sodelovanja. »Z nedavnim pojavom Covid-19 pomen Eno zdravje še nikoli ni bil bolj jasen. Soočeni z naraščajočimi čezmejnimi grožnjami, kot sta širjenje nalezljivih zoonoz in naraščajoča odpornost proti antibiotikom, je medstrokovno sodelovanje med zdravniki in veterinarji bistvenega pomena za ustrezen odziv na te globalne izzive.«

Eno zdravje je opredeljeno kot integriran, poenoten pristop, katerega cilj je trajnostno uravnotežiti in optimizirati zdravje ljudi, živali in ekosistemov. Pristop ponuja priložnosti za boljše načrtovanje, pripravljenost in krizno upravljanje z izmenjavo znanja in strokovnega znanja ter krepitvijo medstrokovnega sodelovanja.