Delovno srečanje z Ireno Šinko, ministrico Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

12. 1. 2023
Delovno srečanje z Ireno Šinko, ministrico Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tradicionalno letno delovno srečanje med predstavniki vodstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Veterinarske zbornice Slovenije

Na povabilo predsednika Veterinarske zbornice Slovenije (VZbSi), izr. prof. dr. Ožbalta Podpečana, je v sredo, 11.1.2023, potekalo tradicionalno letno delovno srečanje med ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospo Ireno Šinko, generalnim direktorjem Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, gospodom Matjažem Gučkom, in predstavniki vodstva VZbSi. Na srečanju so prisotni izmenjali poglede na aktualne dogodke na področju veterinarskih dejavnosti, ter predstavili načrte glede poglavitnih poudarkov dela v letošnjem letu.

Izpostavljene teme srečanja:

  • sodelovanje pri izvajanju z zakonom določenih nalog

  • implementacija pravnega reda EU v slovensko zakonodajo

  • Eno zdravje

  • priložnosti ter izzivi na področju pristojnosti in nalog veterinarske stroke v letu 2023

S strani VZbSi so se srečanja udeležili:

  • izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., predsednik VZbSi

  • izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajn, dr. vet. med., podpredsednica VZbSi

  • Miran Ačko, dr. vet. med., predsednik Sekcije veterinarjev praktikov – SVP VZbSi 

  • prof. dr. Andrej Kirbiš, dr. vet. med., predsednik Sekcije veterinarjev v izobraževanju, raziskovanju, diagnostiki in industriji – SVIRDI VZbSi

  • mag. Blaž Kovač, univ. dipl. prav., namestnik direktorice VZbSi