Dan solidarnosti - dopis VZbSi predsedniku Vlade RS, dr. Robertu Golobu

9. 8. 2023
Dan solidarnosti - dopis VZbSi predsedniku Vlade RS, dr. Robertu Golobu

Dan solidarnosti – pomisleki in predlogi Veterinarske zbornice Slovenije (kliknite na povezavo pdf dopis VZbSi predsedniku Vlade RS, dr. Robert Golob )  

VSEBINA:
Vlada Republike Slovenije, predsednik Vlade RS, dr. Robert Golob
Datum: 9. 8. 2023 
Spoštovani.
Veterinarska zbornica Slovenije (VZbSi) kot reprezentativna, samostojna in neodvisna poklicna organizacija doktorjev veterinarske medicine, v dani situaciji kot dobrodošle in potrebne sprejema ukrepe, določene s strani Vlade RS po nedavnih uničujočih ujmah. V ujmah so bila odvzeta, ogrožena in trajno zaznamovana življenja številnih posameznikov, škoda na premoženju, tudi v nekaterih veterinarskih organizacijah na poplavljenih področjih, je enormna.
Dne 8.8.2023 smo bili s strani medijev obveščeni, da je Vlada RS za dan 14.8.2023 določila dela prost dan, Dan solidarnosti.
Kot navedeno razumemo željo, da v dani situaciji celotno prebivalstvo RS stopi skupaj in pomaga posameznikom ter podjetjem pri odpravi posledic uničujočih poplav, imamo pa v zvezi s tem nekatere pomisleke oz. predloge. Menimo, da morajo biti ukrepi takšne narave, da se z njimi podjetjem, ki delujejo na področjih, ki niso neposredno prizadeta, ne povzroča dodatne gospodarske škode, kar se bo z zaprtjem poslovanja podjetij na dan 14.8.2023 gotovo zgodilo.
Naloge, ki jih ob poplavah opravljajo veterinarji veterinarskih organizacij s koncesijo ter delavci UVHVVR in Nacionalnega veterinarskega inštituta, so naslednje:
  • zbiranje podatkov o poškodovanih in poginulih živalih na poplavljenem območju,
  • nujna veterinarska pomoč poškodovanim in obolelim živalim (nujna veterinarska pomoč je poseg, s katerim se odpravi neposredna nevarnost za življenje živali),
  • sodelovanje pri odstranjevanju živalskih trupel,
  • poostren nadzor nad živili živalskega izvora,
  • spremljanje epizootiološke situacije.
Z vidika veterinarske stroke so nastale razmere na področju bolezni in zdravstvenega varstva živali, zaščite in varovanja njihove dobrobiti na poplavljenih področjih izredno zahtevne, na terenu prisotni veterinarji pa jih po naših informacijah, rešujejo tekoče in z izjemnim osebnim odrekanjem, včasih tudi tveganjem. Menimo, da so veterinarji v trenutni situaciji daleč najbolj koristni na terenu, zato predlagamo, da lahko veterinarske organizacije, ki delujejo v RS, na dan 14.8.2023 opravljajo nujne naloge, povezane s poškodovanimi in obolelimi živalmi in storitve za stranke, ki so na ta dan že naročene.
Za solidarno pomoč prizadetim v poplavah (namensko določenemu posamezniku) se predlaga določitev dodatnega delovnega dne, ki naj bo neobdavčen. 
Lep pozdrav. 
izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., 
predsednik Veterinarske zbornice Slovenije

V ponedeljek bo delovala kritična infrastruktura (Novinarska konferenca poveljnika Civilne zaščite Šestana (kliknite na povezavo))

Povzetek:

Glede odredbe za zagotovitev delovanja kritične infrastrukture na dan solidarnosti, ki bo veljala za 14. 8., je dejal, da je v odredbi izrecno navedeno, da gre zaposlene v javnih zdravstvenih zavodih in pri koncesionarjih v zdravstveni mreži, zaposlene v centrih za socialno delo, na področju veterine ter v zavarovalnicah. "Vemo, da imajo zavarovalnice zdaj obilico dela, prepričan sem, da bodo to izkoristili kot delovni dan in ocenjevali škodo tam, kjer so njihovi zavarovanci, da bodo čim prej dobili škodo povrnjeno," je še pojasnil Šestan.

Odredba za zagotovitev delovanja kritične infrastrukture na dan solidarnosti, ki je bila izdana danes, torej odreja delo na dela prost dan vsem zaposlenim v kritični infrastrukturi, kamor sodijo sektorji energetike, prometa, preskrbe s pitno vodo, financ, zdravstva, varovanja okolja ter informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov. V skladu z odredbo bodo na delovnih mestih tudi zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih in pri koncesionarjih v javni zdravstveni mreži, v centrih za socialno delo, na področju veterine, v zavarovalnicah, razen če predstojniki, poslovodne osebe ali poslovodni organi nemoteno delovanje zagotovijo na drugačen način.