Roki za izvedbo preventivnih cepljenj psov proti steklini v času veljavnosti ukrepov iz Odredbe NE TEČEJO

2. 4. 2020
Roki za izvedbo preventivnih cepljenj psov proti steklini v času veljavnosti ukrepov iz Odredbe NE TEČEJO

Spoštovani,

v Uradnem listu RS, št. 41/20 , z dne, 2. 4. 2020, je objavljena Odredba o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali ter označevanja in registracije živali, ki začasno ureja način izvedbe določenih ukrepov pri živalih zaradi preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2. 

Predstavljamo vam določila vezana na 3. člen - preventivno cepljenje psov proti steklini:


(1) Roki za izvedbo cepljenj iz prvega, tretjega in četrtega odstavka 11. člena Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline (Uradni list RS, št. 98/13 in 81/16; v nadaljnjem besedilu: PUUPŠZS) v času veljavnosti ukrepov iz te odredbe ne tečejo.


(2) Imetniki psov, katerih obveznost zagotoviti cepljenje psov v skladu s PUUPŠZS nastopi v času veljavnosti ukrepov iz te odredbe, zagotovijo, da so psi cepljeni najpozneje v enem mesecu po prenehanju veljavnosti ukrepov iz te odredbe.

(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne uporabljajo za netrgovske premike psov v skladu z Uredbo (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 (UL L št. 178 z dne 28. 6. 2013, str. 1), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/772 z dne 21. novembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih in razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) št. 1152/2011 (UL L št. 130 z dne 28. 5. 2018, str. 1), za trgovanje in izvoz psov.

Trajanje ukrepov je določeno v 5. člen:

Ukrepi iz te odredbe veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. septembra 2020.


Za kakršno koli dodatno pojasnilo smo vam na voljo na Upravi VZbSi.

Pazite nase in ostanite zdravi.

Uprava VZbSi

***

NUJNO OBVESTILO - ŠIRJENJE BOLEZNI COVID-19

Spoštovani lastniki psov,

ob nezadržnem širjenju bolezni COVID-19 je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastli sprejela odlog cepljenja proti steklini v času med 15. 3. 2020 in 15. 4. 2020.

O vseh podrobnostih vas sprotno obveščamo.

Ostanite zdravi!

Uprava VZbSi

***

VZbSi z UVHVVR sklenila sporazum glede obdelave podatkov lastnikov psov iz CRPsi. VZbSi pisno obvešča lastnike psov o predvidenem datumu cepljenja njihovih psov proti steklini.

Namen sporazuma med Veterinarsko zbornico Slovenije (VZbSi) in Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je obveščanje lastnikov psov o predvidenem datumu obveznega cepljenja njihovih psov proti steklini. Cepljenje proti steklini je ena izmed obveznosti imetnika živali, ki izhaja iz Zakona o veterinarskih merilih skladnosti.

Kaj mora vedeti lastnik psa o pomenu cepljenja svoje družne živali proti steklini?

O obveznostih lastnikov psov in kontaktih preberite:

Na spletni strani VZbSi bomo objavljali najpogostejša vprašanja, odgovore in rezultate akcije, ki je v prvi vrsti namenjena osveščanju imetnikov psov o pomenu cepljenja njihovih psov proti steklini.

Povezava do zloženke:
Steklina je smrtno nevarna bolezen za žival in človeka. Iz Slovenije smo jo pregnali. Naj tako tudi ostane. Skrbimo za živali, skrbimo zase.