Aktivnosti VZbSi - Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/6

3. 9. 2021
Aktivnosti VZbSi - Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/6

Aktivnosti VZbSi - Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/6 o določitvi meril za določitev protimikrobnih sredstev (zdravil), rezerviranih za uporabo v humani medicini in zavrnitvi resolucije, ki nasprotuje njenemu sprejetju

 • Saturday, June 26, 2021 11:30 AM – VZbSi je prejela obvestilo Zveza veterinarjev Evrope (Federation of Veterinarians of Europe (FVE)), v katerem so članice FVE seznanili, da prosijo za vzpostavitev komunikacije z nacionalnimi evropskimi poslanci v zadevi Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/6 o določitvi meril za določitev protimikrobnih sredstev (zdravil), rezerviranih za uporabo v humani medicini in zavrnitvi resolucije, ki nasprotuje njenemu sprejetju.
 • FVE je članicam sporočila, da so 25. junija 2021 dobili informacijo, da nekateri evropski poslanci nasprotujejo osnutku akta in pripravljajo predlog, da na seznamu nebi bilo pomembnih protimikrobnih sredstev WHO. Poleg tega smo izvedeli, da so evropski zdravniki napisali pismo z zahtevo po odstranitvi merila C - bistvenega pomena za živali.
 • FVE je skupaj z EPRUMA pripravila pismo evropskim poslancem, v katerem izražajo prošnjo, naj glasujejo za delegirani akt. POVEZAVA NA PISMO.
 • Predsednik Veterinarske zbornice Slovenije izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., je nemudoma vzpostavil komunikacijo z vodstvom FVE in jih seznanil, da bo aktivno pristopil k nagovarjanju slovenskih evropskih poslancev. Moto pristopa k evropskim poslancem je: »Tudi v Veterinarski zbornici Slovenije, tako kot mnoge organizacije v EU in po svetu, občutimo enako skrb za mikroorganizme odporne proti antibiotikom in drugim protimikrobnim zdravilom (AMR) in potrebo po usklajenih ukrepih za zaščito javnega zdravja in zdravja živali. Delegirana uredba je akt, ki je namenjen podpori prizadevanj EU za boj proti AMR. Slovenski veterinarji podpiramo Delegirano uredbo kot je predlagana, saj menimo, da je uravnotežena in znanstveno utemeljena ter uresničuje pristop Eno zdravje.«
 • Monday, June 28, 2021 10:11 AM: Predsednik Veterinarske zbornice Slovenije izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., se je obrnil na slovenskega evropskega poslanca Franca Bogoviča. Mu poslal pismo FVE in EPRUMA in ga prosil, da preuči zadevo. Pred zasedanjem Odbora EP ENVI ni prišlo, do komunikacije med evropskim poslancem in predsednikom VZbSi.
 • Odbor za okolje, javno zdravje, varno hrano EP (ENVI) je imel razpravo na to temo v ponedeljek, 28. junija 2021 – pod 11. točko dnevnega reda ENVI, z možnim glasovanjem v odboru ENVI 12. in 13. julija. : Predsednik Veterinarske zbornice Slovenije izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., se je obrnil na slovensko evropsko poslanko Ljudmilo Novak, ki je polnopravna članica odbora ENVI.
 • Vprašanje in odgovor evropske poslanke Ljudmile Novak predsedujočemu ministru za zdravje Janezu Poklukarju (12. 7. 2021:
  • Vprašanje Novak – »Omenili ste že antibiotike in jaz bi vas vprašala ali vam je poznan ta Delegirani akt EU DA 2021/ 2718, v zvezi z uporabo antibiotikov v veterinarski medicini. Kaj vi menite, kakšno je vaše stališče glede tega, ali bomo v prihodnosti, v določenih težjih primerih lahko uporabljali antibiotike tudi pri živalih, ali bomo popolnoma prepovedali uporabo antibiotikov za živali?«
  • Odgovor Poklukar: »Gospa Novak je spraševala, kaj pomeni uporaba antibiotikov v pomembni korelaciji, seveda z uporabo antibiotikov v veterini in nove uredbe EU o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini in medicarni krmi – se bodo lahko uporabljali do leta 2022, potem pa bodo, ključnega pomena za doseganje cilja EU »Strategije od vil do vilic«, seveda, da do leta 2030 zmanjšamo skupno prodajo protimikrobnih sredstev za rejenje živali, in do omenjenega leta zmanjšamo omenjeno prodajo oziroma porabo za 50 %. Na ta način bi razvili trajnostni prehranski sistem in hkrati omejili odpornost proti antimikrobikov.«
 • Glasovanje na Odboru EP ENVI: 13. 7. 2021: 38 glasov za, 18 proti in 22 vzdržanih.
 • Uprava VZbSi je pristopila k prevajanju vseh besedil povezanih z kampanjo FVE pred jesenskim glasovanjem na ENVI in jesenskim parlamentarnim zasedanjem. Prav tako je analizirala glasovanje na odboru ENVI po političnih skupinah v Evropskem parlamentu. Obveščala je člane in vzdrževala redno komunikacijo z vodstvom FVE.
 • Friday, July 23, 2021 7:09 AM: Predsednik VZbSi je prejel odgovor od evropske poslanke Ljudmile Novak, da je poslanka v omenjeni zadevi govorila z slovenskima ministrom za kmetijstvo in z ministrom za zdravje; oba zagovarjata zmanjšano uporabo antibiotikov, ne pa popolne ukinitve. Sporočila je tudi, da bo odboru ENVI glasovanje o delegiranem aktu jeseni.
 • Predsednik VZbSi se je za podporo obračal tako na ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dr. Jožeta Podgorška, kakor tudi na generalnega direktorja UVHVVR Matjaža Gučka, dr. vet. med..
 • 9. 8. 2021 se je predsednik VZbSi obrnil na Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) – PISMO PREDSEDNIKA VZbSi in vabilo na sestanek.
 • Avgust 2021 – podpisovanje peticije – POVEZAVA NA PETICIJO
 • AGRA, 24. 8. 2021 – predsednik VZbSi je v okviru veterinarskega dneva na sejmu AGRA vse deležnike seznanil s perečo problematiko in jih pozval k aktivnemu pristopu.
 • 1. 9. 2021: Pismo predsednika VZbSi evropskim poslance, ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ministru za zdravje, generalnemu direktorju UVHVVR. Povezava na PISMO.
 • 2. 9. 2021: Sestanek predsednika KGZS Romana Žvegliča, direktorja KGZS Janeza Pirca, predsednika VZbSi izr. prof. dr. Ožbalta Podpečana, dr. vet. med. in predsednika Sekcije veterinarjev praktikov Mirana Ačka, dr. vet. med.. Predsednik VZbSi in predsednik SVP VZbSi sta vodstvu KGZS predstavila resnost situacije in dogovorili so, da bodo v KGZS podpisali peticijo, ki jo v okviru FVE nameravajo poslancem Evropskega parlamenta predati po 6. septembru 2021.
 • 3. 9. 2021 – pošiljanje pisma predsednika VZbSi članstvu VZbSi s pozivom k podpisu peticije in kronološkim pregledom dogajanja.
 • 6. 9. 2021 - Predsednik Veterinarske zbornice Slovenije izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., se bo udeležil virtualnega sestanka FVE po aplikaciji ZOOM, kjer bodo naredili strategijo za nadaljnje korake do zasedanja Evropskega parlamenta in glasovanja o delegiranem aktu.
 • 13. 9. 2021 – plenarno zasedanje Evropskega parlamenta