62. seja Vlade RS: Informacije UVHVVR v zvezi z aktivnostmi na poplavljenih območjih

8. 8. 2023
62. seja Vlade RS: Informacije UVHVVR v zvezi z aktivnostmi na poplavljenih območjih
Vir: Datum: 8. 8. 2023 Avtor: Ukom

Informacija Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v zvezi z aktivnostmi na poplavljenih območjih Republike Slovenije

Vlada se je seznanila z Informacijo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) v zvezi z aktivnostmi na poplavljenih območjih Republike Slovenije.

Padavine 3., 4. in 5. 8. 2023 so povzročile obsežne poplave po celotnem območju Slovenije. Izgub živali na poplavljenih območjih se ne da oceniti, saj so nekateri deli še vedno odrezani od sveta ter nedostopni, povezave pa so slabe. Podatke o izgubah živali bodo njihovi lastniki lahko začeli posredovati šele, ko se bo stanje nekoliko umirilo (prvenstvena je zaščita življenj in zdravja ljudi). Sčasoma se bodo umirile tudi živali, ki so se razbežale s pašnikov ali so bile spuščene iz hlevov in se bodo vrnile nazaj k svojim lastnikom.

Odvoz trupel živali s poplavnih območij poteka preko Veterinarsko-higienske službe (VHS) Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI) in družbe KOTO. Z nedostopnih območij, kjer so zabeleženi pogini živali, trenutno odvoz trupel živali z vozili VHS ni mogoč in bo opravljen takoj, ko bo možen dostop do gospodarstva oziroma do mesta najdbe poginule živali. Zaradi nedostopnosti določenih lokacij zaradi poplav je močno otežen tudi odvoz trupel živali, katerih pogin ni posledica poplav. Zadeve na terenu koordinirajo Območni uradi Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) v sodelovanju z VHS, po potrebi se usklajujejo tudi s predstavniki Civilne zaščite.

Na podlagi poročila VHS je bilo čez vikend 350 naročil za odvoz kadavrov po celi Sloveniji. Po informacijah VHS je bilo nekaj naročil odvozov kadavrov tudi kot posledica poplav. Večje število naročil za odvoz poginulih živali, ki so posledica poplav, bi lahko prejeli šele v naslednjih dneh. Največjo težavo v zvezi s prevozi trupel živali bodo predstavljale neprevozne ali slabo prevozne ceste, ki bodo oteževale predvsem odvoze, ki jih bo treba opraviti s kamioni. Če do določenih lokacij dostop z vozili VHS v nekaj dneh ne bo mogoč in bodo trupla močno razpadla, bo z dovoljenjem uradnega veterinarja UVHVVR mogoč tudi zakop ali sežig na kraju samem. Mesta zakopa bo odobril pristojni OU UVHVVR. NVI vsa naročila za odvoze vnese v posebno aplikacijo EPI Patologija, ki omogoča dnevne preglede poginov po posameznih območjih Slovenije.

Zaradi poplavljenih kleti in ker na določenih področjih daljše obdobje ni elektrike, prihaja tudi do večjih količin živil, ki so neustrezna za prehrano ljudi. Občine ali več občin skupaj lahko določijo lokacije in se dogovorijo s KOTO-m, da na ta mesta dostavi kontejnerje, kamor prebivalci lahko odložijo neustrezna živila.

Območni uradi poostreno preverjajo pogoje za higiensko in varno proizvodnjo živil, predvsem v povezavi z zdravstveno ustreznostjo pitne vode.

UVHVVR je vzpostavila tudi poseben elektronski naslov za sprejemanje vprašanj v zvezi s poplavami z njenega delovnega področja: poplave.uvhvvr@gov.si.

Vir: 62. seja Vlade RS: Informacije UVHVVR v zvezi z aktivnostmi na poplavljenih območjih