28. april - svetovni dan veterinarjev

27. 4. 2018
28. april - svetovni dan veterinarjev
 1. Farmske živali živijo v čredah in jatah, kjer so izpostavljene različnim dejavnikom tveganja. Zdravstveno stanje že nekaj živali iz take skupine nakazuje na zdravstveno stanje celotne skupine oziroma pokaže na možnost, da lahko celotna skupina živali zboli za neko boleznijo. Zgodnje odkrivanje bolezni zaradi pogojev reje, problemov s prehrano, kužnih bolezni, v povezavi z učinkovitimi ukrepi na gospodarstvu, je zelo pomembno za preprečevanje širjenja bolezni na celotno skupino živali. Veterinarji smo izurjeni, da prepoznamo že na podlagi nekaj živali v takih skupinah, ali celo na celotnem gospodarstvu oziroma večjem geografskem področju, kakšnim dejavnikom tveganja v nekem časovnem obdobju je izpostavljena veliko večja skupina živali. Tako lahko pravočasno ukrepamo, da zaščitimo zdravje živali in preprečimo gospodarsko škodo.
   
 2. Si predstavljate življenje vašega kosmatega prijatelja brez veterinarja? Če ne bi bilo veterinarjev, bi ostal v trenutkih bolezni nebogljen. Ne bi bilo cepljenj, ki učinkovito preprečujejo hude bolezni. Njegovo življenje bi bilo bistveno krajše in neprimerno bolj prežeto s trpljenjem. Kar dve tretjini veterinarjev v EU, v Sloveniji pa polovica, skrbi za to, da so naše družne živali srečne in zdrave.
   
 3. Ocenjeno je, da okoli dve tretjini patogenih organizmov, ki prizadenejo ljudi, izhaja iz živalske populacije. Taki primeri bolezni so: ptičja gripa, steklina, toksoplazmoza in bolezen norih krav. Zdrave živali so vir varne in zdrave hrane. Preprečevanje bolezni pri ljudeh se pogosto začenja s preprečevanjem in nadzorom živalskih bolezni. Veterinarji, skupaj z drugimi zdravstvenimi poklici, skrbimo za zdravje živali in ljudi.
   
 4. Svetovna človeška populacija raste vsak dan. Ali bomo do leta 2020 še kos potrebam po mleku, jajcih, ribah, mesu? Veterinarji zagotavljamo, da so živila živalskega izvora primerna za prehrano ljudi, saj preprečujemo bolezni živali ter uvajamo v vzrejo moderne tehnologije (umetno osemenjevanje in embrio transfer).
   
 5. Dobrobit živali in zdravje živali sta zelo tesno povezana pojma: zdravje živali je predpogoj za dobro počutje živali, njihovo dobro počutje pa spet vpliva nazaj na njihovo zdravje. Veterinarji smo izurjeni, da zgodaj prepoznamo potrebe živali po dobrem počutju. Pomagamo preprečevati slabo oziroma vračati dobro počutje in s tem zdravje živali – skrbimo za dobrobit živali.
   
 6. Tričetrtine na novo odkritih bolezni pri ljudeh in 61 % vseh humanih infektivnih bolezni se pojavi zaradi stika človeka z živaljo. Veterinarji, ki so strokovnjaki na področju varne hrane, delujejo na farmah in klavnicah, testirajo in nadzorujejo hrano, ki je namenjena za prehrano ljudi, vse z namenom, da kontaminirana živila nikakor ne vstopijo v prehransko verigo in na krožnik človeka.
   
 7. Za naše zdravje se lahko zahvalimo predvsem enormnemu napredku na področju medicinskih raziskav. Kaj bi bili brez cepiv, ki nas ščitijo pred usodnimi boleznimi. Brez zdravil, ki nas ščitijo ali pa nam pomagajo pri prebolevanju resnih zdravstvenih težav. Zdravljenje sindromov kot so visok krvni tlak, sladkorna bolezen in mentalna neravnovesja bazirajo na medicinskih raziskavah. Veterinarji igramo pomembno vlogo v znanstvenih raziskavah.

Oglejte si še video, ki predstavlja delo veterinarjev: