16. seja UO SVP VZbSi

13. 6. 2023
16. seja UO SVP VZbSi

Določili datume sklicev volilnih Odborov Sekcije veterinarjev praktikov VZbSi

Sejo je vodil mag. Iztok Rep, dr. vet. med.. Člani UO SVP VZbSi so določili datume sklicev Odborov SVP VZbSi:

Celje – 19. 9.  ob 18.30 uri
Dolenjska - 12. 9. ob 18. uri
Gorenjska – 14. 9.ob 19.00 uri
Ljubljana – 26. 9.  ob 19.30 uri
Maribor - 21. 9. ob 18.30 uri
Prekmurje – 13. 9.  ob 16.00 uri

Članici UO SVP VZbSi Katja Hladnik Trček, dr. vet. med. in dr. Brigita Slavec, dr. vet. med. za Odbor Primorska in 8. Odbor datuma sklicev še uskladita in sporočita.

Člani UO SVP VZbSi so kandidirali za predsednika SVP VZbSi Toma Wankmüllerja, dr. vet. med. in za podpredsednika mag. Marjana Tacerja, dr. vet. med..