121. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

11. 8. 2023
121. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Veterinarska zbornica Slovenije čestita Vidi Znoj, dr. vet. med., za imenovanje in se veseli sodelovanja z v. d. generalno direktorico UVHVVR.

(klinikni na povezavo - sporočilo Vlade RS)

Vlada je izdala odločbo, s katero se Vida Znoj s 16. avgustom 2023 imenuje za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) in sicer do imenovanja novega generalnega direktorja UVHVVR, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 15. februarja 2024.

V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj lahko brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je tako predlagala Vladi, da za vršilko dolžnosti generalnega direktorja UVHVVR s 16. avgustom 2023 imenuje Vido Znoj in sicer do imenovanja novega generalnega direktorja.

Vida Znoj je doktorica veterinarske medicine in od 2013 zaposlena na UVHVVR, trenutno kot vodja Sektorja za hrano in krmo. Kandidatka ima bogate delovne izkušnje in kompetence na področjih, ki so v pristojnosti UVHVVR.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano