1. seja UO Sekcije veterinarjev praktikov VZbSi

13. 11. 2019
1. seja UO Sekcije veterinarjev praktikov VZbSi

Na svoji 1. seji so se zbrali člani Sekcije veterinarjev praktikov Veterinarske zbornice Slovenije. Glede na dnevni red so se člani seznanili z dogodki in poročili iz aktivnosti  pomembnih za članstvo VZbSi. Pregledali so članstvo posameznih obstoječih delovnih skupin. Na prihajajoči seji se bodo odločili morebitni spremembi števila delovnih teles in sestavi le teh za naslednji mandat. Obravnavali so še druge aktualne teme, ki so pomembne za delo veterinarjev praktikov. Sprejeli so kar nekaj zavezujočih sklepov.

Prestavljamo vam novo sestavo UO SVP VZbSi:

Predsednik SVP VZbSI: Miran Ačko, dr. vet. med.
Podpredsednik SVP VZbSI: mag. Iztok Rep, dr. vet. med.

Člani UO SVP VZbSI iz  Odborov:

Primorska:

 • predsednica ga. Katja Hladnik Trček, dr. vet. med.
 • podpredsednik g. Gregor Križman, dr. vet. med.

Prekmurje:

 • predsednik g. Marjan Ivan Kerčmar, dr. vet. med.
 • podpredsednik g. Tonček Gider, dr. vet. med.

Odbor VF:

 • predsednica dr. Brigita Slavec, dr. vet. med.
 • podpredsednica ga. Estera Pogorevc, dr. vet. med.

Ljubljana:

 • predsednica: ga. Vanja Knez, dr. vet. med.
 • podpredsednica ga. Petra Frangež, dr. vet. med.

Celje:

 • predsednik g. Tomo Wankmüller, dr. vet. med.
 • podpredsednik g. Rok Krajnik, dr. vet. med.

Dolenjska:

 • predsednik g. Peter Mlakar, dr. vet. med.
 • podpredsednik mag. Iztok Rep, dr. vet. med.

Gorenjska:

 • predsednik mag. Marjan Tacer, dr. vet. med.
 • podpredsednik g. Peter Ramuš, dr. vet. med.

Maribor:

 • predsednik g. Vinko Mlakar, dr. vet. med.
 • podpredsednik g. Zoran Juričič, dr. vet. med.