Upravni odbor Veterinarske zbornice Slovenije

20. 9. 2023
Upravni odbor Veterinarske zbornice Slovenije

Sklic 8. redne seje UO VZbSi

Predsenik Veterinarske zbornice Slovenije izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., je sklical sejo UO VZbSi.

Člani UO VZbSi bodo obravnavali aktualne zadeve na področju veterinarske stroke.