22. strokovno srečanje članov Veterinarske zbornice Slovenije

14. 10. 2021 - 15. 10. 2021
22. strokovno srečanje članov Veterinarske zbornice Slovenije

Jesenskega strokovnega izpopolnjevanja veterinarjev 2021

Upravni odbor Veterinarske zbornice Slovenije je sprejel sklep, da se pripravi program jesenskega strokovnega izpopolnjevanja veterinarjev. To bo potekalo v četrtek, 14. oktobra 2021 in petek, 15. oktobra 2021 v Termah Zreče.

VABILO – ZREČE, 14. IN 15. OKTOBER 2021

Spoštovane članice in člani Veterinarske zbornice Slovenije,
Od našega zadnjega srečanja v živo sta minili že skoraj dve leti. Vmes smo se spopadali z raznoraznimi izzivi, ki nam jih je prinesla za vse nepričakovana pandemija, ki nas je fizično oddaljila in nam prekrižala marsikatere načrte. Zato vas še z večjim veseljem vabimo na 22. strokovno srečanje članov Veterinarske zbornice Slovenije, ki bo potekalo 14. in 15. oktobra 2021 v Termah Zreče. Vodstvo in Strokovna komisija Zbornice sta na podlagi predlogov članov pripravila bogat in zanimiv program srečanja.
V četrtek, 14. oktobra 2021 nas bodo ob 9. uri na uvodnem sprejemu pozdravili predsednik VZbSi, izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., spec. bujatrike, dipl. ECBHM, predsednik strokovne komisije Milan Hren, dr. vet. med., spec. medicine konj in direktorica VZbSi, Anita Kermavnar, dr. vet. med. Sledila bodo štiri zanimiva predavanja dr. Alenke Hrovat Vernik, dr. vet. med., dipl. ECVIM-CA MRCVS, in sicer bo gostja predavala o kronični bolezni ledvic, proteinuriji, hipertenziji in kliničnih primerih, z vmesnima dvema odmoroma za kavo in kosilom. Sledili bosta dve predavanji Alje Mazzini, dr. vet. med., MSc, GPCert (AnBeh), in sicer o vedenjskih in kognitivnih spremembah starejših psov in mačk ter o psihosomatskih motnjah psov in mačk, z vmesnim odmorom za kavo. Ob 19. uri bo sledila večerja in prijetno kolegialno druženje.
Po prijavi in sprejemu udeležencev bosta prof. dr. Peter Hostnik, dr. vet. med. in izr. prof. dr. Ivan Toplak, dr. vet. med., predavala o izkoreninjenju BVD in IBR/IPV v Sloveniji. Sledilo bo predavanje znan. sod. Braneta Krta, dr. vet. Med. o ikričavosti – diagnostiki po zakolu in pri živih živalih. Po odmoru za kavo bo Milan Hren, dr. vet. med., spec. med. konj predstavil diagnostične prevodne anestezije v ortopediji pri konjih, Taja Vajs, dr. vet. med., ECVS Resident in Large Animal (Equine) Surgery, pa bo izvedla predavanje na temo sinovialnih infekcij pri konjih. O najpogostejših zapletih in napakah pri zdravljenju bolezni ustne votline in zob pri psih in mačkah nam bo predavala doc. dr. Ana Nemec, dr. vet. med., dipl. EVDC, spec. med. psov in mačk. Po kosilu bo prof. dr. Nataša Tozon, dr. vet. med., spec. med. psov in mačk predstavila aktualno tematiko Coronavirusnih infekcij pri različnih vrstah živali, vključno z novostmi, povezanimi s Covidom-19. Sledilo bo predavanje doc. dr. Jerneje Prostor, univ. dipl. prav., in sicer o normativnih vidikih uvedbe veterinarske tarife. Zadnje predavanje »Ekonomika v veterini – aktivnosti, ki povečujejo poslovno in finančno uspešnost veterinarjev« bo izvedla dr. Nadja Zorko, univ. dipl. ekon. Strokovno srečanje se bo predvidoma zaključilo ob 17. uri.
Veseli nas, da smo medse lahko povabili tako izkušene predavatelje, ki nam bodo postregli z zanimivim znanjem, tako o živalih kot o drugih področjih veterine. Seveda takšna srečanja poleg obilice znanja prinesejo tudi druženje med kolegi, ob kavi, kosilu in v večernih urah. Tega se, po dolgih mesecih omejevanja socialnih stikov, iskreno veselimo. Upamo, da se bomo zbrali v čim večjem številu in se veselimo snidenja z vami.
S spoštovanjem,
Anita Kermavnar, dr. vet. med.,  direktorica Veterinarske zbornice Slovenije
izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., dipl. ECBHM, spec. Bujatrike, predsednik Veterinarske zbornice Slovenije
Milan Hren, dr. vet. med., spec. med. konj, ​predsednik Strokovne komisije Veterinarske zbornice Slovenije

Program

Četrtek, 14. oktober 2021
8.00 – 9.00 Sprejem in prijave udeležencev
9.00 – 9.15 Uvodni pozdrav
  • izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., spec. bujatrike, dipl. ECBHM, predsednik VZbSi
  • Milan Hren, dr. vet. med., spec. medicine konj, predsednik Strokovne komisije VZbSi
  • Anita Kermavnar, dr. vet. med., direktorica VZbSi
9.15 – 10.15 Dr. Alenka Hrovat Vernik, dr. vet. med., DipECVIM-CA MRCVS
Chronic kidney disease – diagnosis and staging
10.15 – 10.30 Odmor za kavo
10.30 – 11.30 Dr. Alenka Hrovat Vernik, dr. vet. med., DipECVIM-CA MRCVS
Proteinuria – diagnosis, treatment and follow up
11.30 – 12.00 Odmor za kavo
12.00 - 13.00 Dr. Alenka Hrovat Vernik, dr. vet. med., DipECVIM-CA MRCVS, 
Hypertension – diagnosis, treatment and follow up
13.00 – 14.30 Kosilo 
14.30 – 15.30 Dr. Alenka Hrovat Vernik, dr. vet. med., DipECVIM-CA MRCVS
Klinični primeri
15.30 – 16.30 Alja Mazzini, dr. vet. med., MSc, GPCert (AnBeh)
Ali imajo lahko tudi živali demenco? - vedenjske in kognitivne spremembe starejših psov in mačk
16.30 – 17.00 Odmor za kavo
17.00 – 18.15 Alja Mazzini, dr. vet. med., MSc, GPCert (AnBeh)
Psihosomatske motnje psov in mačk - od sindroma razdražljivega črevesja, idiopatskega cistitisa pa do psihogenih dermatoz
19.00 Večerja in kolegialno druženje

Petek, 15. oktober 2021
8.00 – 8.45 Sprejem in prijave udeležencev
8.45 – 9.00 Pozdrav udeležencem 

izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., spec. bujatrike, dipl. ECBHMpredsednik VZbSi 

9.00 – 10.00 Prof. dr. Peter Hostnik, dr. vet. med., izr. prof. dr. Ivan Toplak
Izkoreninjenje BVD in IBR/IPV v Sloveniji
10.00 – 10.30 Znan. sod. dr. Brane Krt, dr. vet. med.
Ikričavost (Cysticercosis) – diagnostika po zakolu in pri živih živalih
10.30 – 10.45 Odmor za kavo
10.45 – 11.30 Milan Hren, dr. vet. med., spec. med. konj.
Diagnostične prevodne anestezije v ortopediji pri  konjih
11.30 – 12.15 Taja Vajs, dr. vet. med., ECVS Resident in Large Animal (Equine) Surgery
Sinovialne infekcije pri konjih
12.15 – 13.00 Doc. dr. Ana Nemec, dr. vet. med., Dipl. AVDC, Dipl. EVDC, spec. med. psov in mačk, 
Najpogostejši zapleti in napake pri zdravljenju bolezni ustne votline in zob pri psih in mačkah
13.00 – 14.30 Kosilo
14.30 – 15.00

Znan. sod. dr. Uroš Krapež, dr. vet. med., 
Vloga živali v pandemiji COVID-19 

15.00 – 15.15

Doc. dr. Darja Pavlin, dr. vet. med., 
Nove možnosti zdravljenja FIP-a

15.15 - 15.30 Odmor za kavo
15.30 – 16.15 Lina Burkelc Juras, univ. dipl. prav., 
Normativni vidiki uvedbe veterinarske tarife
16.15 – 17.00 Dr. Nadja Zorko, univ. dipl. ekon., 
Ekonomika v veterini - aktivnosti, ki povečujejo poslovno in finančno uspešnost veterinarjev
17.00 Zaključek srečanja

Prijave in kotizacija

V pripravi.

Dr. Alenka Hrovat Vernik, dr. vet. med., DipECVIM-CA MRCVS
Proteinuria – diagnosis, treatment and follow up