Srečanje skupine Višegrad VET PLUS

8. 7. 2021 - 11. 7. 2021
Srečanje skupine Višegrad VET PLUS

Osrednja tema  srečanja Višegrad Vet Plus bo namenjena poročanju članic o inovativnih pristopih, razvijanju medsektorskega sodelovanja in skupnih ukrepov za  reševanje pandemije Covid-19

Črnogorska veterinarska zbornica bo gostiteljica tradicionalnega srečanja predstavnikov veterinarskih zbornic 13 držav skupine Višegrad Vet Plus. Na začetku srečanja bo organizirana okrogla miza na kateri bodo delegati članic poročali o nacionalnih razmerah v veterinarstvu med pandemijo COVID-19, o trenutnih epidemioloških razmerah, težavah pri izvajanju veterinarskih dejavnosti, morebitnih spremembah nacionalne in implementaciji evropske zakonodaje s področja veterinarstva. Posebna tema srečanja bodo tudi korporacije in njihovo prevzemanje gospodarskih subjektov, ki v Evropi izvajajo veterinarske dejavnosti.

V nadaljevanju programa bosta sledili predstavitev in razprava o vlogi veterinarjev v čebelarstvu ter pri zagotavljanju zdravstvenega varstva čebel.

V okviru dejavnosti »Dogs trust« bo predstavnica bavarske veterinarske zbornice predstavila razmere z zapuščenimi psi v bavarski regiji.

Na srečanju delegatov zbornic bo z veterinarskega vidika predstavljena tudi problematika športnih konj in udeleževanja konj na tekmovanjih.

Sledili bosta poročili predstavnikov Zveze evropskih veterinarjev (FVE) in sekcije veterinarjev higienikov (UEVH). 

Ob zaključku srečanja se bodo delegati dogovorili o nadaljnjih aktivnostih skupine Višegrad Vet Plus.

Veterinarsko zbornico Slovenije, ki je članica skupine Višegrad Vet Plus, bosta zastopali podpredsednica VZbSi in  prodekanja za izobraževanje Veterinarske fakultete v Ljubljani izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajn, dr. vet. med., ki je bila na majskih volitvah izvoljena za dekanjo Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani,

ter direktorica VZbSi Anita Kermavnar, dr. vet. med..

Prilagamo vam povezavo na PROGRAM srečanja in LETAK HERCEG NOVEGA, ter povezavo na SPLETNO MESTO.