Seminar št. 2: Pomen raztelesbe in dodatnih preiskav pri delu kliničnega veterinarja

1. 2. 2023
Seminar št. 2: Pomen raztelesbe in dodatnih preiskav pri delu kliničnega veterinarja

Seminar št. 2: Pomen raztelesbe in dodatnih preiskav pri delu kliničnega veterinarja

Datum: sreda, 1. februar 2023, pričetek ob 15.30
Kraj: Podiplomska predavalnica, Gerbičeva 60, Ljubljana

Nosilec programa/kontaktna oseba: izr. prof. dr. Mitja Gombač

Izvajalci izobraževanja:

izr. prof. dr. Mitja Gombač, asist. Kristina Tekavec, doc. dr. Tanja Švara


Ocena seminarja: 0,5 točke.


KOTIZACIJA ZA UDELEŽBO zunanji:

20,00 € (v ceno je vključen 22% DDV)*
Podatki so račun 01100 – 6030707604, sklic 165-2.
Račun poravnate pred izobraževanjem.
Potrdilo o plačilo posredujte na: permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si