Seja Upravnega odbora SVP VZbSi

13. 6. 2023
Seja Upravnega odbora SVP VZbSi

Sklicana je 16. redne seje UO SVP VZbSi, v torek, 13. junija 2023

Člani UO SVP VZbSi bodo med drugim obravnavali:

  • Pregled sklepov in potrditev zapisnika prejšnje seje.
  • Pregled dogodkov in aktivnosti organov SVP in VZbSi.
  • Poročanje o uporabi protimikrobnih zdravil.
  • Obveščanje lastnikov psov o cepljenju proti steklini.
  • Določitev datumov sestankov volilnih odborov po regijah.

Na dnevnem redu so tudi vprašanja, predlogi in pobude.