Seja Strokovne komisije VZbSi

30. 11. 2023
Seja Strokovne komisije VZbSi

Milan Hren, dr. vet. med., spec. med. konj, je kot predsednik sklical 11. sejo Strokovne komisije VZbSi

Predsednik: Milan Hren, dr. vet. med. in člani Strokovne komisije VZbSi: Ivan Amon, dr. vet. med., dr. Zlata Čop, dr. vet. med., dr. Tina Roškar, dr. vet. med., dr. Metka Šimundić, dr. vet. med., doc. dr. Jožica Ježek, dr. vet. med., Maja Stopar, dr. vet., med., bodo obravnavali zadeve, ki so urščene na dnevni red 11. redne seje. Na seji sodelujeta tudi predsednik VZbSi izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med. in namestnik direktorice mag. Blaž Kovač, univ. dipl. prav.