Delovno srečanje z Ireno Šinko, ministrico Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

11. 1. 2023
Delovno srečanje z Ireno Šinko, ministrico Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
VIR: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/o-ministrstvu/irena-sinko/

Tradicionalno letno delovno srečanje med predstavniki vodstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Veterinarske zbornice Slovenije.

Pogovor o priložnostih in izzivih v letu 2023 na področju pristojnosti in nalog  veterinarske stroke. Načrtovanje medsebojnega sodelovanjja pri izvajanju z zakonom določenih nalog, strategij in implementacij pravnega reda EU v slovensko zakonodajo. Za doseganje ciljev Eno zdravje - trajnostno uravnotežiti in optimizirati zdravje ljudi, živali in ekosistemov. Pogovor o vseh drugih aktualnih vprašanjih, pobudah in načrtih na področju dobrobiti živali, varne hrane, veterinarstva, študijskih in izpopolnjevlnih programov za ohranjanje veterinarske licence, begu kadrov oziroma kadrovski podhranjenosti v veterinarski stroki.

S strani Veterinarske zbornice Slovenije se bodo srečanja udeležili:

  • izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., predsednik VZbSi in vodja Nacionalnega centra za dobrobit živali Univerze Ljublana, Veterinarske fakultete
  • izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajn, dr. vet. med., podpredsednica VZbSi in Dekanja Univerze Ljublana, Veterinarske fakultete
  • Miran Ačko, dr. vet. med., predsednik Sekcija veterinarjev praktikov – SVP  
  • prof. dr. Andrej Kirbiš, dr. vet. med.. predsednik Sekcija veterinarjev v izobraževanju, raziskovanju, diagnostiki in industriji – SVIRDI in Prodekan za gospodarske in finančne zadeve, Univerze Ljublana, Veterinarske fakultete
  • Milan Hren, dr. vet. med., predsednik Predsednik strokovne komisije VZbSi
  • Mag. Blaž Kovač, univ. dipl. prav., Namestnik direktorice VZbSi