6. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

29. 6. 2023
6. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Prva točka dnevnega reda sklicane seje je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, EPA 746 – IX (510-01-1/2023)

Gradivo k obravnavi:

Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
Mnenje Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.