4. redna seja Upravnega odbora Sekcije veterinarjev praktikov VZbSi

26. 2. 2020

Predsednik  Sekcije veterinarjev praktikov VZbSi Miran Ačko, dr. vet. med., je sklical 4. redno sejo UO SVP VZbSi, ki bo v sredo, 26. 02. 2020, ob 16:00 uri, v prostorih Veterinarske zbornice Slovenije, Cesta 24. junija 25, SI-1231 Ljubljana - Črnuče.

Dnevni red: 
1.    Ugotovitev sklepčnosti.
2.    Pregled sklepov in potrditev zapisnika prejšnje seje.
3.    Obravnava in sprejem poročila o delu sekcije in finančnega poročila za leto 2019.
4.    Seznanitev s poročilom NO SVP.
5.    Obravnava in sprejem načrta dela SVP za leto 2020.
6.    Pregled dogodkov in aktivnosti organov SVP in VZbSi.
7.    Vprašanja, predlogi in pobude.

Gradivo, ki bo obravnavano najdete na povezavi: