3. redna seja UO Sekcije veterinarjev praktikov VZbSi

16. 1. 2020

Predsednik Sekcije veterinarjev praktikov VZbSi Miran Ačko, dr. vet. med.,  je sklical 3. redno seja Upravnega odbora SVP VZbSi, za četrtek, 16. januarja 2020, ob 16:00 uri, v prostorih Veterinarske zbornice Slovenije, Cesta 24. junija 25, SI-1231 Ljubljana - Črnuče.
 
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnikov 2. redne in 1. izredne seje UO SVP
3. Pregled dogodkov in aktivnosti organov SVP in VZbSi
4. Pregled volilnih opravil za volitve v organe VZbSi
5. Določitev datumov sestankov odborov po regijah
6. Določitev datuma in lokacije zbora SVP
7. Imenovanje delovnih skupin SVP
8. Vprašanja, predlogi in pobude
 
Vabljeni:
- člani UO SVP VZbSi
- predsednik VZbSi, izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med.
- direktorica VZbSi, Anita Kermavnar, dr. vet. med.
- pomočnik direktorice VZbSi, mag. Blaž Kovač, univ. dipl. prav.