10. redna seja SVP VZbSi

16. 9. 2021
10. redna seja SVP VZbSi

Predsednik Sekcije veterinarjev praktikov VZbSi miran Ačko, dr. vet. med., je sklical 10. redno sejo Upravnega odbora SVP VZbSi

Na seji UO SVP VZbSi, ki bo potekala v četrtek, 16. septembra 2021, bodo člani obravnavali aktoalne dogodke, sestanke in druge aktivnosti članov SVP VZbSi, ki so načrtovani in tudi tiste, ki so se zgodili od 9. seje UO SVP, ki je bila slicana za, 19. maja 2021. Seznanjeni bodo z delom Delovne skupine SVP VZbSi, ki pripravlja predlog kolektivne pogodbe za veterinarje za usklajevanje s Sindikatom Veterinarjev Slovenije. 

Dogovorili se bodo, kdaj bodo speljali sklice sej Regionalnih odborov SVP VZbSi v tekočem letu in pod kakšnimi pogoji, glede na epidemiološke zahteve v Sloveniji. 

Člani UO SVP VZbSi bodo sprejeli zapisniku 9. redne seje UO SVP  VZbSi, ki bo objavljen na zaprti spletni strani Veterinarske zbornice Slovenije.