Seja Nadzornega odbora Veterinarske zbornice Slovenije

17. 6. 2020
Seja Nadzornega odbora Veterinarske zbornice Slovenije


Sklic 1. seje Nadzornega odbora Veterinarske zbornice Slovenije


Po naročilu predsednika Nadzornega odbora Veterinarske zbornice Slovenije, prof. dr. Janka Mrkuna, dr. vet. med., vabimo člane organa VZbSi na redno sejo NO VZbSi.

Seja bo v sredo, 17. 6. 2020, ob 13. uri, v poslovnih prostorih zbornice, cesta 24. junija 25, Ljubljana – Črnuče.

Za sejo je predviden naslednji dnevni red:

1. Obravnava finančnega poročila za leto 2019 in predloga finančnega načrta za leto 2020.
2. Razno


Uprava VZbSi