VZbSi - dodatne informacije v zvezi z ukrepi COVID-19 (18. 11. 2021)

18. 11. 2021
VZbSi - dodatne informacije v zvezi z ukrepi COVID-19 (18. 11. 2021)

Veterinarska zbornica Slovenije je prosila za dodatno tolmačenje ukrepov COVID-19

Veterinarska zbornica Slovenije je na Generalni sekretariat Vlade RS dne 14. 09. 2021 naslovila prošnjo za pojasnila v zvezi z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ur. l. RS, št. 146/21), glede izjem obveznega izpolnjevanja PCT pogojev uporabnikov storitev (nujna veterinarska pomoč).

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 11.11.2021 izdalo tolmačenje dela novega Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Odlok, Ur. l. RS, št. 174/21 in 177/21), kot sledi:

»Glede PCT pogoja izjema za prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, pijač (izven trgovinskih centrov) velja tudi za hrano za živali. Torej v teh prodajalnah ni potreben pogoj PCT (razen če so v sklopu trgovinskega centra). Imajo pa te prodajalne omejitev kapacitet na 10 m2 na osebo.

Izjeme za PCT pogoj za veterinarske ambulante pa so vezane zgolj na "nujne zdravstvene storitve", sicer pa ne. Izvajalci - veterinarji - točno vedo kdaj je kakšna njihova storitev nujna z vidika zdravja živali in bodo temu primerno tudi postopali. V primeru, ko sta tako ambulanta kot prodajalna v istih prostorih in z istim vhodom, da je v takšnem primeru potrebno upoštevati ostrejši ukrep, torej nujen pogoj PCT.«

V trgovskih centrih je odgovorna oseba za preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT upravnik oz. lastniki, solastniki in najemniki poslovnih prostorov, ki poslujejo v sklopu trgovskega centra. (5. čl. Odloka).

Dodatno opozarjamo, da 10/3. čl. Odloka določa: »Minister, pristojen za zdravje, določi najvišjo višino povračila stroškov za zdravstvene storitve testiranja, stroškov testov HAG in testov HAG za samotestiranje ter način izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje. Višina povračila stroškov iz prejšnjega stavka ne sme biti višja od cene, ki jo določa predpis, ki ureja najvišjo dovoljeno ceno zdravstvenih storitev testiranja s testi HAG in ceno testov HAG za samotestiranje.«

Uredba o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigenskih testov za samotestiranje (Ur. l. RS, št. 174 / 2021) opredeljuje najvišjo ceno zdravstvene storitve hitrega antigenskega testiranja (7 Eur) in najvišjo ceno hitrih antigenskih testov za samotestiranje (2,5 Eur brez DDV).

Način izstavitve zahtevkov za povračilo stroškov po našem vedenju na spletni strani Ministrstva za zdravje še ni objavljen, pričakuje se, da bo postopek potekal preko sistema E- davki (priporočamo shranjevanje tozadevnih računov). Vsekakor vas bomo obvestili o načinu vlaganja zahtevkov, ko bomo imeli nove informacije.

Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo na domu).

Upamo, da vam bodo tudi te informacije v pomoč pri vašem delu.

Prijazen pozdrav,

Uprava VZbSi