Urgentna veterinarska pomoč za družne živali

9. 12. 2022
Urgentna veterinarska pomoč za družne živali

Letak na temo ti. urgentnih stanj pri psih in mačkah

Spoštovane kolegice in kolegi,

zelo podobno kot mi sami, lahko tudi naši štirinožni spremljevalci - kadarkoli, bolj ali manj resno - zbolijo ali se poškodujejo. Dobro je vedeti, da niso vse zdravstvene težave enako resne in še zlasti, kar se ukrepanja tiče, ne enako nujne.

Veterinarska zbornica Slovenije je v sodelovanju s številnimi veterinarji, delujočimi v praksi, pripravila letak na temo ti. urgentnih stanj pri psih in mačkah. Gre za pregled stanj po organskih sistemih (po vzoru iz tujine), ki po mnenju stroke zahtevajo takojšnjo veterinarsko pomoč (tudi izven rednega delovnega časa). Letak bi lahko služil veterinarjem kot pripomoček pri komuniciranju s strankami na temo stopnje nujnosti ukrepanja, istočasno pa tudi kot pripomoček za promoviranje:

  • našega poklica in veterinarske dejavnosti na splošno,
  • pristopa »eno zdravje«,
  • dobrobiti družnih živali,
  • preventive na splošno,
  • živalskega krvodajalstva ter
  • pravočasnega ukrepanja v primeru resnejših zdravstvenih težav.

Gre za obojestranski PDF dokument, A4 formata, v katerega je na prvi strani v spodnjem delu mogoče vpisati podatke o veterinarski organizaciji (v dveh vrsticah, po lastnem izboru: naziv, naslov, redni delovni čas, spletna stran …) ter  kontaktno telefonsko številko (v zadnji vrstici na rdeči podlagi), kamor lahko stranke pokličejo v nujnih primerih izven rednega delovnega časa. Po potrebi se lahko letak natisne oz. razdeljuje elektronsko.

Upamo in želimo si, da bi letak »zaživel« v čim širšem krogu slovenskih veterinarjev ter koristil v dobro vseh. Iskrena zahvala vsem, ki so pripomogli k nastanku tega dokumenta, Metki Šimundič za pomoč pri vsebini, prof. Cestniku za lektoriranje besedila ter Andreji Kastelic Hrček za vsebinsko zasnovo in grafično oblikovanje.

Delovna skupina za družne živali pri Sekciji veterinarjev praktikov
Komisija za male živali pri Veterinarski zbornici Slovenije

Dopis pripravil: mag. M. Tacer

December, 2022

Priloga: Urgentna veterinarska pomoč za družne živali.pdf