Zgodnje odkrivanje aviarne influence pri perutnini

20. 9. 2023
Zgodnje odkrivanje aviarne influence pri perutnini
Vir fotografije: https://www.vf.uni-lj.si/novice/aviarna-influenca-obvestilo-uvhvvr-o-spremembi-ukrepov

Obvestilo članom  VZbSi v zvezi z zgodnjim odkrivanjem bolezni- AI

Spoštovane kolegice in kolegi,

kot ste seznanjeni, se v Slovenji posamezni primeri visoko patogene aviarne influence (HPAI) pri prostoživečih pticah pojavljajo praktično preko celega leta, ponovno pa imamo izbruh HPAI v ZOO Ljubljana. Gre za zelo nevarno kužno bolezen perutnine, ki jo trenutno povzroča virus visoko patogene aviarne influence podtipa H5N1. Virus je razširjen v Evropi in na drugih celinah. V zadnjem desetletju je vsako leto več izbruhov te bolezni, tako pri domači perutnini kot pri prostoživečih pticah. Bolezen se ne pojavlja več sezonsko, ampak o pozitivnih primerih poročajo skozi celo leto. Virus ima tudi vedno več mutacij, ki omogočajo lažjo okužbo sesalcev, kar se kaže v povečanem številu okužb tudi pri njih. Najbolj so ogroženi tisti, ki se prehranjujejo s poginjenimi okuženimi pticami.

Ker se bolezen pri perutnini pojavlja zelo nepredvidljivo (brez predhodnega pogina prostoživečih ptic v bližini), je zgodnje odkrivanje bolezni izrednega pomena. Tako lahko preprečimo prenos virusa z enega gospodarstva na drugega, predvsem pa vnos virusa na večje farme. Ukrepi, ki so povezani z zatiranjem te bolezni, so zelo drastični in močno vplivajo na življenje in delo vseh, ki so vpleteni v proizvodnjo in rejo perutnine, v zdravljenje in preprečevanje širjenja bolezni, v prvi vrsti pa na samo perutnino.

Z namenom spremljanja in zgodnjega odkrivanja AI je v okviru Odredbe o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2023 (odredba) možnost, da v primeru pogina strankam svetujete odvoz kadavrov in testiranje na AI, ki ga opravi NVI. HPAI lahko povzroči nenaden pogin, ki pa ni nujno visok, sploh v mešanih rejah z vodno perutnino. Lastniki lahko opazijo le zmanjšano nesnost, manjšo porabo vode in krme, apatičnost, respiratorne ali nevrološke znake ali drisko. Odredba koncesionarjem omogoča zgodnje odkrivanje HPAI tudi v rejah, pri katerih ni prišlo do pogina, so pa opaženi prej opisani klinični znaki. Ta pristop omogoča, da bomo bolezen hitreje odkrili in ustrezno ukrepali. Stroški odvzema in preiskave na aviarno influenco bremenijo proračun.

V Laboratoriju za diagnostiko kužnih bolezni perutnine in ptic, NVI-VF (kontakt: Brigita.Slavec@vf.uni-lj.si, Uroš.Krapež@vf.uni-lj.si ali Olga.ZormanRojs@vf.uni-lj.si) se lahko dogovorite tudi za izvedbo diagnostičnih preiskav za druge bolezni. Rezultati vam bodo dali podlago za svetovanje glede preventivnih ukrepov ali zdravljenje perutnine pri vaših strankah.

Veterinarska fakulteta/ Nacionalni veterinarski inštitut, 

Nacionalni referenčni laboratorij za aviarno influenco