Zbor SVP VZbSi, 27. 10. 2023

27. 10. 2023
Zbor SVP VZbSi, 27. 10. 2023

Člani SVP VZbSi izvolili Toma Wankmüllerja, dr. vet. med., za predsednika Sekcije veterinarjev praktikov

Zbor je vodil podpredsednik SVP VZbSi mag. Iztok Rep, dr. vet. med.. 

Povezava na izvoljene člane Sekcije veterinarjev praktikov VZbSi v mandatu 2023-2027.

Novo izvoljeni predsednik SVP VZbSi je predstavil prednostne naloge dela SVP VZbSi, naprosil člane za aktivno udeležbo pri izvajanju nalog in zadolžitev opredeljenih v aktih SVP VZbSi in se zahvalil za opravljeno delo: udeležencem Zbora SVP VZbSi, članom organov SVP VZbSi v mandatu 2019-2023 in vodstvu VZbSi.  

Foto utrinki