6. redna seja Upravnega odbora Sekcije veterinarjev praktikov VZbSi

9. 9. 2020
6. redna seja Upravnega odbora Sekcije veterinarjev praktikov VZbSi

Sklicana 6. redna seja UO SVP VZbSi

Predsednik Sekcije veterinarjev praktikov VZbSi Miran Ačko, dr. vet. med., je sklical 6. redno sejo Upravnega odbora SVP VZbSi. Člani UO SVP VZbSi bodo med drugim obravnavali:

  • Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. redne seje UO SVP VZbSi, 
  • Pregled dogodkov in aktivnosti organov  SVP in VZbSi,
  • Izvedbo volitev v organe VZbSi.

Zapisnik 5. redne seje UO SVP VZbSi s prilogami bo članom VZbSi ob prijavi dostopen na spletni strani https://www.vzb.si/.