Seja strokovne komisije

19. 11. 2019
Seja strokovne komisije

Statut VZbSi opredeljuje naloge Strokovne komisije v 33. členu:

Strokovna komisija ima naslednje dolžnosti in naloge:

  • pripravlja strokovna navodila in usmeritve za delo veterinarjev,
  • pripravlja standardne operativne postopke,
  • pripravlja usmeritve, pravila in nadzoruje izvajanje pravil dobre veterinarske prakse,
  • pripravlja, predlaga in ocenjuje programe stalnega podiplomskega izobraževanja,
  • nadzoruje izvajanje stalnega strokovnega izobraževanja,
  • daje mnenja in soglasja o primernosti postopkov posameznih članov zbornice,
  • člani komisije sodelujejo v postopkih verifikacij veterinarskih organizacij v vlogi veterinarskih izvedencev,
  • opravlja druge naloge v skladu s statutom in akti zbornice ter izvaja naloge, ki jih prejme v skladu s sklepi IO.

Strokovna komisija VZbSi ima tudi Pravilnik o delu strokovne komisije (.doc).